• 208 Diên Hồng St., Quy Nhon
 • (0256)3525755
 • bihub.vn@gmail.com
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP 2017
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

 1. ĐỐI TƯỢNG

Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp đã đăng kí kinh doanh tại tỉnh Bình Định không quá 5 năm.

Cá nhân hoặc nhóm đã có sản phẩm khởi nghiệp nhưng chưa hình thành doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đã hoạt động trên 5 năm, nhưng có đề án mới sáng tạo có thể đăng ký tham gia để tiếp nhận các hỗ trợ.

Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đang hoàn thiện mong muốn tham gia vào chương trình tuyển chọn để được hỗ trợ ươm tạo và phát triển thành các doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả.

2. LĨNH VỰC TUYỂN CHỌN

Dự án thuộc tất cả các lĩnh vực như Khoa học và công nghệ, Công nghệ thông tin, Du lịch, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Giáo dục, Y tế, Xã hội, Quản lý, Chế biến Thủy hải sản…

( Ưu tiên xem xét các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển các sản phẩm đặc trưng của Tỉnh như Rượu bầu đá; Chả cá Quy nhơn; bánh ít lá gai; Nón  ngựa Phú Gia; Nón lá Thuận Hạnh … hoặc các dự án thuộc thế mạnh của Tỉnh như: nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, …)

3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA

 • Thí sinh đăng ký theo phần hướng dẫn của mục bên dưới.
 • Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 30/9/2017
 • Nộp thuyết minh dự án qua email: bihub.vn@gmail.com và bản giấy về Ban tổ chức  chương trình Tuyển chọn và Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Thời hạn nộp: đến hết ngày 31/10/2017 (Các thí sinh dự thi được huấn luyện 01 buổi về cách thức lập dự án bởi chuyên gia khởi nghiệp trước  thời gian kết thúc nộp hồ sơ tuyển chọn)

Ghi chú: Thí sinh/Nhóm thí sinh/Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án khởi nghiệp.

4. LỘ TRÌNH THI

Vòng sơ tuyển

Các dự án sẽ được Hội đồng chấm dựa trên các tiêu chí chung. Nếu dự án có tính khả thi; Tính sáng tạo, độc đáo . Cá nhân hoặc nhóm  (chủ của ý tưởng) sẽ thuyết trình trước Hội đồng ở vòng chung khảo.

– Tiêu chí chung mô tả dự án: 01 dự án ý tưởng kinh doanh phải bao gồm những nội dung sau:

 • Sản phẩm/ Dịch vụ mà ý tưởng đưa ra là gì?
 • Tầm nhìn và mục tiêu của ý tưởng là gì?
 • Thị trường và khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh là ai?
 • Kết quả mong đợi.

Vòng chung khảo

Các dự án được chọn tại vòng sơ tuyển sẽ thuyết trình ở vòng chung khảo trước Hội đồng Ban giám khảo.Thời gian thuyết trình của mỗi dự án 15 phút ( thuyết trình với powerpoint, có sản phẩm mẫu thí sinh nên chuẩn bị), và 10 phút cho ban giám khảo hỏi và thí sinh trả lời. 

– Mục đích: Đánh giá lại tổng thể của dự án và để kiểm tra kỹ năng của những thí sinh.  Đánh giá thí sinh, nhóm thí sinh  đó có những kỹ năng cần thiết của 1 lãnh đạo hay doanh nhân sau này hay không?

Thời gian tổ chức tuyển chọn:

 • Chốt thời hạn nộp hồ sơ                      :    ngày 31/10/2017
 • Thời gian tổ chức vòng sơ tuyển hồ sơ:    ngày 15/ 11