• 208 Diên Hồng St., Quy Nhon
  • (0256)3525755
  • bihub.vn@gmail.com
1 Tháng Tám 2017 - 9:27, by

BIHUB là viết tắt của từ BinhDinh Innovation Hub- không gian “khởi nghiệp sáng tạo” được thành lập vào năm 2018 do Sở Khoa học & Công nghệ Bình Định triển khai, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành.
BIHUB  là không gian chung dành cho những hoạt động về “sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”. BIHUB sẽ hướng đến phát triển cộng đồng khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó phát triển Quy Nhơn trở thành một thành phố khởi nghiệp.

Đây là một phần chương trình hành động đi sau đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” mà Chính phủ đã ban hành thông qua Quyết định 844/QĐ-TTg được ký ngày 18-5-2016. BIHUB sẽ giúp Sở khoa học và công nghệ Bình Định kiến tạo, định hướng cho cộng đồng trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; là cầu nối để cộng đồng khởi nghiệp có thể tận dụng được các nguồn lực công, tài chính để thúc đẩy thị trường ngày càng phát triển theo định hướng.

 

 
 

Bài viết cùng chuyên mục