• 208 Diên Hồng St., Quy Nhon
  • (0256)3525755
  • bihub.vn@gmail.com
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN TĂNG TỐC CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP MÙA 1, NĂM 2022

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình tăng tốc khởi nghiệp mùa 1, năm 2022 với mục tiêu:

Tuyển chọn các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu để cố vấn gia tăng tốc độ phát triển kinh doanh doanh cho các doanh nghiệp hướng đến việc tăng trưởng doanh số và mở rộng thị trường trong và ngoài nước

🌟 Chương trình tìm kiếm sự tham gia của các doanh nghiệp, dự án, cá nhân:

✅ Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới 05 năm có khao khát tăng trưởng và mở rộng thị trường;
✅ Các doanh nghiệp đã có mô hình kinh doanh rõ ràng, sáng tạo

🌟 Quyền lợi khi tham gia chương trình:

💎 Được chuyên gia cố vấn khởi nghiệp hàng đầu cố vấn gia tăng tốc độ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp
💎 Tăng trưởng doanh số cho doanh nghiệp
💎 Mở rộng thị trường trong và ngoài nước
💎 Được tư vấn hoàn thiện pháp lý
💎 Được truyền thông quảng bá doanh nghiệp,…
 🌟 Thông tin đăng ký tham gia
📌Hạn cuối nộp hồ sơ: Hết ngày 15/6/2022
📌Vòng thẩm định lựa chọn doanh nghiệp tăng tốc: Cuối tháng 6/2022
📌Chương trình cố vấn tăng tốc 1:1: Tháng 7-12/2022 (trong 6 tháng)
🎉 Demo day: Tháng 12/2022
👉 Đăng ký tham gia chương trình tại: https://bit.ly/3tdSaXS
👉 Xem thể lệ chương trình tại: https://bit.ly/3xugxlu

🌟 Lưu ý: Chương trình chỉ dành cho Startups, Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại tỉnh Bình Định.
————

Thông tin hỗ trợ xin liên hệ:
👉Không gian chung hoạt động khởi nghiệp BiHub
Đ/c: 208 Diên Hồng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Fanpage: https://www.facebook.com/binhdinhinnovationhub
Hotline: (0256)3525755 Email: bihub.vn@gmail.com
Hoặc liên hệ ban thư ký:
ĐT: 0986293294 (Uyển Như)